Biển led vẫy điện thoại, biển quảng cáo điện tử tại Hà Nam

Biển Led vẫy bắt nguồn từ những tấm biển vẫy hoặc bắt nguồn từ những biển hiệu nhận biết cửa hàng, công ty.