Biển pano tấm lớn, biển ngoài trời

Quảng Cáo Hoàng Ngân chuyên làm biển quảng cáo ngoài trời, biển bảng quảng cáo, thi công sản xuất, hoàn thiện kết cấu…