Sửa chữa biển báo giao thông phản quang

Biển báo giao thông hiệu quả, nội dung rõ ràng và dễ quan sát trong mọi điều kiện thời tiết góp phần giảm tai nạn giao thông đồng thời giảm gánh nặng xã hội do tai nạn giao thông gây ra.