Làm biển hiệu logo cho hệ thống cửa hàng của STAMINA. Thành phẩm đúng chuẩn thiết kế: màu sắc, font chữ, cỡ chữ, kiểu dáng.   Biển logo cho hệ thống cửa hàng của STAMINA Biển hiệu logo cho công ty cần chú ý nhất tới sự khác nhau giữa bản thiết kế và thực…

Làm biển hiệu logo cho hệ thống cửa hàng của STAMINA. Thành phẩm đúng chuẩn thiết kế: màu sắc, font chữ, cỡ chữ, kiểu dáng.
IMG 2130 IMG 2131 IMG 2133 IMG 2134

 

Biển logo cho hệ thống cửa hàng của STAMINA

Biển hiệu logo cho công ty cần chú ý nhất tới sự khác nhau giữa bản thiết kế và thực tế sau khi thi công. Quảng Cáo Hoàng Ngân luôn cố gắng giữ đúng màu sắc, font chữ, cỡ chữ và kiểu dáng giống nhất với bản thiết kế logo của phía công ty cung cấp.

IMG 2124 IMG 2122 IMG 2119

 

Quý khách có thể so sánh hình ảnh logo thiết kế và hình ảnh thực tế biển hiệu Quảng Cáo Hoàng Ngân thực hiện.