Quảng Cáo Hoàng Ngân thiết kế, thi công biển LED cho báo Đại Đoàn Kết. Hình ảnh thi công và hoàn thiện Viện Công Nghiệp Giấy và Xenluylo     DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Quảng Cáo Hoàng Ngân thiết kế, thi công biển LED cho báo Đại Đoàn Kết.
IMG 1350 1 IMG 1352 1

Hình ảnh thi công và hoàn thiện Viện Công Nghiệp Giấy và Xenluylo

 

 

IMG 0648 1 IMG 0647 1

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN